Undervisning:

Alle har behov for ny inspiration. Det væsentligste er, at jeres behov for undervisning målrettes med henblik på styrkelse af formidlingen og kompetenceudviklingen.

Den pædagogiske konsulent kan være behjælpelig med undervisning, planlægning og/eller gennemførelse af pædagogiske dage, temadage, pædagogiske planer m.m.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

Kontakt os her

Kontakt