Supervision:

Personale supervision kan bruges til:

  • At skabe forandringer i dit arbejdsliv.
  • At forbedre kvaliteten af det faglige arbejde. – At forebygge problemer som udbrændthed.
  • At øge glæden ved,og oplevelsen af mening med arbejdet.

Supervision kan aftales med konsulenten som individuelle forløb eller som forløb, hvor hele personalegruppen deltager.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

Kontakt os her

Kontakt