Pædagogiske udredninger:

Udredninger kan medvirke til afklare og afdække den hidtidige indsats og effekten heraf. En udredning kan tillige bruges som grundlag for planlægningen af den fremtidige indsats. Konsulenten kan indgå sammen med jer i konkrete udredningsopgaver og kan endvidere fungere som faglig vejleder og/eller supervisor i forhold til den fremtidige indsats.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

Kontakt os her

Kontakt