Pædagogisk kompetenceudvikling:

Konsulenten vil være en naturlig sparringspartner og evt. tovholder ved forsøgs- og udviklingsarbejde. En af konsulentens opgaver vil tillige være at medvirke til evaluering og formidling af den viden og erfaring, som dannes ved forsøgs- og udviklingsarbejde.

Projektarbejdsmetoden fordrer samarbejde og giver indflydelse og nye muligheder.
Konsulenten kan medvirke/konsultere i de enkelte faser af projektforløbet.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

Kontakt os her

Kontakt