Som pædagogisk konsulenter, mener vi at at diaologen er et af vores vigtigste værktøjer

Som pædagogisk konsulenter, mener vi at at diaologen er et af vores vigtigste værktøjer

Intern kommunikation understøtter samarbejdet.

Mulighederne for at forbedre den interne kommunikation kan være mange. Det kan handle om at tydeliggøre ledelsens budskaber, forbedre ledernes kommunikations kompetencer eller øge mulighederne for videndeling mellem medarbejderne ved optimering af de interne kommunikationsplatforme.

Konkrete løsninger med intern kommunikation

Når vi arbejder med at optimere den interne kommunikation, er det ofte på baggrund af en intern analyse, der giver en dybdegående indsigt i institutionens kommunikationssystem, og et billede af i hvilken udstrækning, det understøtter jeres værdikæde. Med udgangspunkt i analysen udvikler og implementerer vi konkrete løsninger i tæt samarbejde med jer og sikrer dermed et fremadrettet match mellem kommunikationsstrategier og institutionens strategiske udfordringer.

 

Uanset udfordringen kan vi hjælpe jer med processen. 

Kontakt os her

Kontakt