Din uvildige pædagogiske samarbejdspartner

I rollen som pædagogisk konsulent, er vi din professionelle rådgiver, når det gælder pædagogisk konsulentbistand samt velkvalificeret personlig eller faglig supervision og coaching. Som pædagogiske konsulenter har vi mere end 25 års erfaring inden for det pædagogiske virkefelt.

Endvidere tilbyder vi som pædagogiske konsulenter med udgangspunkt i menneskelige værdier, pædagogisk konsulentbistand til kommunerne i forbindelse med personalemæssige udfordringer.

Vi arbejder med følgende områder.

 

Intern Kommunikation:

Mulighederne for at forbedre den interne kommunikation kan være mange. Det kan handle om at tydeliggøre ledelsens budskaber, forbedre ledernes kommunikations kompetencer eller øge mulighederne for videndeling mellem medarbejderne ved optimering af de interne kommunikationsplatforme.

læs mere her

 

Pædagogisk kompetenceudvikling:

Konsulenten vil være en naturlig sparringspartner og evt. tovholder ved forsøgs- og udviklingsarbejde. En af konsulentens opgaver vil tillige være at medvirke til evaluering og formidling af den viden og erfaring, som dannes ved forsøgs- og udviklingsarbejde.

Projektarbejdsmetoden fordrer samarbejde og giver indflydelse og nye muligheder.
Konsulenten kan medvirke/konsultere i de enkelte faser af projektforløbet.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

læs mere her

 

Pædagogiske udredninger:

Udredninger kan medvirke til afklare og afdække den hidtidige indsats og effekten heraf. En udredning kan tillige bruges som grundlag for planlægningen af den fremtidige indsats. Konsulenten kan indgå sammen med jer i konkrete udredningsopgaver og kan endvidere fungere som faglig vejleder og/eller supervisor i forhold til den fremtidige indsats.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

læs mere her

 

Vidensdeling:

Det er væsentligt at føle sig anerkendt i det pædagogiske arbejde og se resultater af den pædagogiske indsats. Dette opnås blandt andet gennem samarbejde og vidensnetværk med kollegaer og andre arbejdspladser. Dette samarbejde og disse vidensnetværk kan konsulenten være med til etablere og udvikle.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

læs mere her

 

Supervision:

Personale supervision kan bruges til:

  • At skabe forandringer i dit arbejdsliv.
  • At forbedre kvaliteten af det faglige arbejde. – At forebygge problemer som udbrændthed.
  • At øge glæden ved,og oplevelsen af mening med arbejdet.

Supervision kan aftales med konsulenten som individuelle forløb eller som forløb, hvor hele personalegruppen deltager.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

læs mere her

 

Undervisning:

Alle har behov for ny inspiration. Det væsentligste er, at jeres behov for undervisning målrettes med henblik på styrkelse af formidlingen og kompetenceudviklingen.

Den pædagogiske konsulent kan være behjælpelig med undervisning, planlægning og/eller gennemførelse af pædagogiske dage, temadage, pædagogiske planer m.m.

Det er væsentligt at understrege, at den pædagogiske konsulent ikke kommer med færdige løsninger, men skal ses som sparringspartner, hvor nye tilgange til praksisfeltet kan fremlægges, diskuteres m. v. Dermed kan vi sammen opnå resultater.

læs mere her

 

Kontakt os her

Kontakt